Wat doe ik

home

Solocare Actief

Kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking bied ik persoonlijke ondersteuning en begeleiding. Het gaat daarbij om mensen met een vorm van autisme of met een lichamelijke beperking, of met een combinatie daarvan. Mijn hulp kan bestaan uit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding, met beweging als uitgangspunt.

De mogelijkheden van mijn cliënten vormen het uitgangspunt bij mijn begeleiding, niet hun beperkingen. Door uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en deze te gebruiken voor beweging, in de meest brede zin, verbetert het zelfvertrouwen en daarmee de zelfredzaamheid.