Bekostiging

home

Solocare Actief

Het is, ondanks de strenge eisen vanuit de AWBZ, nog steeds mogelijk om begeleiding door SoloCare te bekostigen vanuit een PGB. Vanaf 2014 wordt het mogelijk om begeleiding door SoloCare op te nemen in een individueel zorgarrangement van de gemeente Peel en Maas.